SpanskOrdbok

side (på mynt) (Substantiv)

Oversettelse av "side (på mynt)" til Spansk: